„your vision our aluminium“
EN DE
+421 _465 672_ 455

Hliníkové odliatky

Opis výrobnej činnosti

Na výrobu odliatkov z hliníkových zliatin používame nasledovné technológie:

1.

Ručné formovanie do pieskových foriem

 
 • Taviace zariadenie:
  elektrická odporová kelímková sklopná pec CACD 350 Al
 • Formovacie rámy:
  maximálny rozmer 1600x1600x350
 • Hmotnosti odliatkov:
  od 0,5 kg do cca. 100 kg
 • Kapacity pracoviska:
  výrobná kapacita ručnej formovne je cca. 4 t / mesiac
2.

Strojné formovanie do pieskových foriem

 
 • Taviace zariadenie:
  2× elektrická odporová kelímková sklopná pec CACD 350 Al
 • Formovacie- stroje:
  jeden pár strojov FORMAT 10 s max. rozmerom rámu 500x400x200mm
  jeden pár strojov FORMAT 30/ RETOMAT 30 s max. rozmerom rámu 850x750x300mm
 • Jadrovňa:
  CT zmes
  jadrá vyrábané ručne
  jadrá vyrábané na vstreľovacom stroji ROPER - objem 12L
  COLD BOX jadrá
 • Hmotnosti odliatkov:
  FORMAT 10 - od 0,5 kg do cca. 10 kg
  FORMAT 30 - od 1,0 kg do 28 kg
 • Kapacity pracoviska:
  výrobná kapacita FORMAT 10 je cca. 10 t / mesiac
  výrobná kapacita FORMAT 30 je cca. 30t / mesiac
3.

Gravitačné liatie do kovových foriem- kokíl

 
 • Taviace zariadenie:
  1× elektrická odporová kelímková pec HINDENLANG 120 Al
  2× elektrická odporová kelímková pec HINDENLANG 110 Al
 • Kokilové stroje:
  5× kokilový stroj s hydraulickými ťahačmi
 • Hmotnosti odliatkov:
  od 0,1 kg do cca. 30 kg
 • Kapacity pracoviska:
  výrobná kapacita kokilového liatia je cca. 20 t / mesiac
 
Inžiniering

Spoločnosť ALACO, s.r.o., zabezpečuje návrh technológie liatia a návrh
modelového/kokilového zariadenia prostredníctvom vlastného know-how.

Doplnkové operácie, ktoré ALACO zabezpečuje v kooperácii:

 • výroba modelových zariadení
 • výroba gravitačných kokíl
 • tepelné spracovanie odliatkov
 • opracovanie odliatkov do finálnej podoby
 • impregnácia odliatkov
 • farbenie odliatkov
 • tlakovanie odliatkov
 • zváranie odliatkov a hliníkových konštrukcií
 • trieskanie odliatkov