„your vision our aluminium“
EN DE
+421 _456 762_ 455

Kontakt

 

 

QR kód

Obchodné oddelenie

Ing. Boris Andrášik, MBA
tel.: +421 _(0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
e-mail: bandrasik@alaco.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Viera Fábryová
tel.: +421 _(0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
e-mail: vfabryova@alaco.sk

Konateľ

Ing. Ladislav Andrášik
tel.: +421 _(0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
e-mail: landrasik@alaco.sk

Personálne oddelenie

Ing. Katarína Andrášiková
tel.: +421 _(0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
e-mail: kandrasikova@alaco.sk

Oddelenie kvality

Mgr. Jana Magulová
tel.: +421 _(0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
e-mail: jmagulova@alaco.sk

 

Adresa spoločnosti

ALACO, s.r.o.
Priemyselná 873
966 01 Hliník nad Hronom
Slovak Republic

IČO: 36 045 047
IČ DPH: SK2020064838
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 6779/S.

tel.: +421 (0) 456 762 455
fax: +421 (0) 456 762 455
web: www.alaco.sk
e-mail: alaco@alaco.sk

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
SKK účet: 2620107115/ 1100
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2010 7115
EUR účet: 2925815219/ 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0029 2581 5219

Slovenská sporitelňa, a.s.
SKK účet: 0410801812/ 0900
IBAN: SK69 0900 0000 0004 1080 1812
EUR účet: 0410939854/ 0900
IBAN: SK63 0900 0000 0004 1093 9854