„your vision our aluminium“
EN DE
+421 _456 762_ 455

Výrobný program

Spoločnosť ALACO, s. r. o., sa zaoberá najmä výrobou, distribúciou a exportom odliatkov z rôznych hliníkových zliatin.

Všetky výrobky sú určené buď ku konečnej spotrebe alebo k ďalšiemu spracovaniu ako časti ďalších zariadení. Súčasný sortiment pozostáva z približne 600 rôznych druhov odliatkov pre rôzne odvetvia (strojárstvo, vzduchotechnické zariadenia, potravinársky, automobilový, banský priemysel…) v celkovom objeme 200 t/rok.

Vstupné suroviny pochádzajú od renomovaných výrobcov a ich technické zloženie je deklarované analýzou chemického zloženia.

Používané materiály
STN Chemické zloženie Porovnateľné zliatiny
42 4330 AlSi12Mn DIN 230
42 4331 AlSi10MgMn DIN 239
42 4334 AlSi7Mg A 356
42 4339 AlSi8Cu3 DIN 226
AlSi17Cu4,
5Mg0,5
LM 30
42 4415 AlMg4,
5Mn0,7
DIN 3.3547