Nový web ALACO

Nový web ALACO

Spúšťame nový a vylepšený web.
Naša nová stránka reflektuje naše úsilie o modernizáciu a zlepšenie online skúsenosti našich návštevníkov. Nový dizajn s prepracovaným rozložením a aktualizovanými informáciami poskytuje prehľadnejší a atraktívnejší prostredie.

Rozšírili sme obsah o aktuálne pracovné pozície, čím sme vytvorili efektívny spôsob, ako informovať o kariérnych príležitostiach. Tento krok svedčí o našej neustálej snaha o kvalitu a profesionálny prístup k interakcii s našimi návštevníkmi.